Technika - wychowanie komunikacyjne

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zostało nowym koordynatorem projektu Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do aktywnego działania na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności.

Pierwsze Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to powstały w 2010 roku, jako jeden z elementów programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Do końca czerwca 2014 roku w polskich szkołach powstało prawie 700 takich Klubów. Ze względu na bardzo duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów, Renault postanowiło przekazać koordynowanie projektu Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Renault nadal będzie wspierać i patronować całemu przedsięwzięciu.

Została uruchomiona strona www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa, na której wszyscy członkowie Klubów mogą, wzorem lat ubiegłych, prezentować swoją działalność, pobierać materiały przydatne w funkcjonowaniu Klubu i brać udział w konkursach.

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to projekt przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce. To możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu ekologii i wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a ilość członków Klubu nieograniczona. Główny cel to propagowanie działań na rzecz ekologii i bezpieczeństwa drogowego w najbliższym otoczeniu – zarówno w szkole, jak i poza nią.

Koordynator SKB w Wydminach
Elżbieta Januszkiewicz

Członkowie Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa mogą np. organizować lokalne happeningi i akcje ulotkowe, prezentować na forum szkoły najważniejsze zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego z pomocą policji lub straży miejskiej czy też samodzielnie przeprowadzić szkolną akcję „Detektyw bezpieczeństwa - czy nasza szkoła jest bezpieczna?". Kluby same decydują, jakie działania będą organizować. Przykłady zadań znajdują się na stronie http://www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa/skb/wiesci

Copyright © Elżbieta Januszkiewicz